Hazai önkéntesség

MI AZ ÖNKÉNTESSÉG?

„Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében."
Forrás: www.onkentes.hu

MIRE JÓ AZ ÖNKÉNTES MUNKAVÁLLALÁS?

Fontos, hogy fiatalon már kialakuljon egy kép a jövődről, erősségeidről. Önkéntesként már a főiskola előtt kipróbálhatod magad éles munkaszituációkban. Úgy vághatsz neki a főiskolai/egyetemi életnek, hogy tudod mi vár rád és már a pályaválasztás előtt releváns szakmai tapasztalathoz jutottál. Ez előnyöket jelent az egyetemi évek alatt is, hiszen máris kedvezőbbek lesznek munkaerő-piaci lehetőségeid.

MIBEN SEGÍT FEJLŐDNI?

- koncentrációs készség
- igényesség a feladatvégzésben
- megoldás fókuszú gondolkodásmód
- feladatmegoldás határidőre
- csapatmunka
- szakmai tapasztalat
- elköteleződés egy cél mellett
- kommunikációs készségek fejlődnek
- felelősségteljes munkavégzés

MILYEN JELLEGŰ MUNKÁT ÉS HÁNY ÓRÁBAN VÉGEZHETEM?

Az Önkéntes Törvény 5. § alapján:

(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.
(2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről)

Honlapunk a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k alkalmazását.
Több információ Ok Nem engedélyezem