Életpálya tudatosan

Az Életpálya tudatosan program hatékony megoldást kínál a helyi fiatalok munkanélküliségének problémájára! Az alábbi dokumentációval kívánjuk segíteni a hasonló célokért küzdő szervezeteket.

                        Közös céljaink elérésében sok sikert kíván
                                    MediaGo Alapítvány


Életpálya tudatosan – know-how

A MediaGo Alapítvány a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését hivatott segíteni, olyan esélyegyenlőségi programokkal, amelyek az önkéntesség és a tudatos karrierépítés fontosságát hirdetik. 2012 szeptemberében indult az EU által támogatott Életpálya programunk (TÁMOP 5.5.2.-11/1). Célja, hogy a fiatal pályakezdők és a hátrányos helyzetű munkavállalók komplex munkaerő-piaci integrációs segítséget kapjanak. A program egyrészről az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsülését kívánja kivívni, másrészről -önkéntesek bevonásával- a civil szervezetek, önkormányzatok, egyházi- és állami intézmények az oktatás területén biztosított szolgáltatási kapacitását tudja fejleszteni, bővíteni.
A 2012-2013 tanévben több mint 50 középiskolában, 110 önkéntes segítségével, 3500 résztvevővel került megrendezésre Életpálya nap. A széleskörű társadalmi együttműködés során minden résztvevő intézmény elégedettségét fejezte ki és hiánypótlónak ítélte meg a programsorozatot. A projekt sikerét jelzi a számos TV interjú és újságcikk megjelenés is. (http://mediago.hu/eletpalya-rolunk). Az SZPI az Életpálya programot beterjesztette az NFÜ „Jó projekt” címre.
Az Életpálya tudatosan know-how-jának elérhetővé tételével célunk az elért eredmények fenntartása és kibővítése, az egyedi program új helyszínekre való eljuttatása ehhez partnerek bevonása.

Témája:

A pályaválasztás előtt állóknak Életpálya napot tartanak az önkéntesek, a fiatalok előadásokat hallhatnak a tudatos karriertervezésről, az önkéntesség hasznosságáról, példákat sikeres életutakra. A helyszíneken felállított Életpálya standoknál személyes konzultáció keretében pályaválasztással, álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Életpálya tudatosan projekt egyedisége:
Módszer különlegessége, mobilis önkéntes csoportokkal működtetett Életpálya tudatosan program. Mobil csoportok látogatják meg a diákokat a saját iskolájukban, ott tartják meg az Életpálya tudatosan napokat. Így a célcsoport, mindennapi környezetében kap új információkat, inspirációkat.
Az Életpálya tudatosan projekt újszerűsége, módszertana:
A program interaktívan szólítja meg a diákokat. Fontos, hogy visszajelzést adjanak a témákra, hogy megszokják, tudatos cselekvőként kell tekinteniük jövőjükre! A résztvevők sokszor a válaszadás közben döbbennek rá, hogy az önéletrajzírás, a tudás megszerzése, az önkéntesség, a gyakorlat megszerzése most már valóban érinti őket.

Társadalmi probléma:

-Az Életpálya programot előzetes kutatás alapozta meg. Megállapítottuk, hogy a fiatalok 42%-a sodródik az árral.
-Az EU-ban a 15-29 éves korosztályban 14 millióra tehető azok száma, akiknek nincs állása vagy képzettsége. Eszerint a fiatalok csupán 33,6 %-a dolgozik, ez minden idők legalacsonyabb értéke. (Forrás: Eurofound 2012)
-Az Eurostat adatai alapján Magyarországon a 25 év alattiak munkanélkülisége 2012-re 28,1%-ra emelkedett.(Forrás:Eurostat)
Munkanélküliség a KMR-ben:
-A régióban is tapasztalható, hogy az oktatási intézmények saját erőforrásból korlátozottan képesek teljes körű pályaválasztási tanácsadói, karrierirodai szolgáltatást üzemeltetni, így nagy a veszélye, hogy az iskola elvégzése után diákjaik NEET-csoportba sodródnak.
-A KSH régiós nyilvántartási adatai alapján 2013-ra a régióban nyilvántartott munkanélküliek száma 94.970 főre emelkedett. (Forrás:KSH)

Életpálya tudatosan program a fiatalok munkanélküliségére reagál:

-A program a résztvevő fiatalokat tudatos életpálya tervezésre neveli.
-A széles társadalmi együttműködés alapján a fiatalok komplex segítséget kapnak a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. A bevont szakemberek által (munkaügyi központok munkatársai, karrier irodák-, felsőoktatási intézmények-, cégek képviselői, az alapítvány munkatársai és önkéntesei) mintákat, tanácsokat kapnak, amivel elindulhatnak a tudatos életpálya tervezés felé.

Életpálya tudatosan tevékenység bemutatása:

Az Életpálya tudatosan program oktatási területen megvalósuló esélyegyenlőségi projekt. Az önkéntesség általános társadalmi megbecsülésének kivívása -önkéntesek bevonásával- a civil szervezetek, egyházi intézmények, önkormányzatok, valamint állami intézmények az oktatás területén biztosított szolgáltatási kapacitásának fejlesztésével, bővítésével. Kiegészíti a pedagógusok munkáját, azokon a területeken nyújt segítséget, amire az oktatási intézmények csak korlátozottan tudnak figyelmet szentelni.
Az Életpálya tudatosan program folyatása a MediaGo Életpálya programnak.

Célcsoport: pályaválasztás előtt álló középiskolás fiatalok.
Módszertan: Mobil csoportok Életpálya tudatosan napot tartanak az iskolákban a diákoknak.

Javaslolt projekt felépítés:
1. Előkészítés:
- Projektcsapat felkészítése
- Önkéntesek képzési programjának összeállítása
- Partneri megállapodások előkészítése
- Célcsoport bevonása
- Eszközök beszerzése
- Dokumentációs sablonok előkészítése
- Előkommunikáció
- Önkéntesek toborzása (hirdetéssel)

2. Megvalósítás:
- Előadások megszervezése
- Életpálya tudatosan napok lebonyolítása
- Életpálya tudatosan stand szolgáltatásainak lebonyolítása
- Fotódokumentáció folyamatos biztosítása
- Sajtónyilvánosság biztosítása
- Életpálya tudatosan napok utánkövetése
- Kapcsolattartás a partnerekkel, iskolákkal, önkéntesekkel
- Visszajelzések projektértékeléshez

3. Projektzárás:
- Projektértékelés a csoporton belül, visszajelzések alapján
- Sajtóközlemény kiküldése a projekteredményekről
- Projektnyilvánosság biztosítása

Módszertan:
- Szakmai előadások témája: az iskola profiljának megfelelő szakmák és elhelyezkedési lehetőségek, ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás vázolása, különböző életutak, karrierívek mintái.

- Interaktív előadás témája: gyakornoki helyek, tapasztalatszerzés, kapcsolatépítés, továbbtanulás, szakmai fejlődés és önkéntes tevékenység lehetőségei.

- Életpálya tudatosan stand: személyes konzultáció, pályaválasztási-, HR- és álláskeresési tanácsadás, kapcsolódó szolgáltatások.

- Tájékoztató csomag: hasznos információk, önéletrajz-, motivációs levél-minták, álláskeresési technikák, munkaügyi központok és segítő civil/gazdasági szervezetek, előadók, szakemberek elérhetőségei, kapcsolódó weboldalak listája.


Forgatókönyv:
- az alapítvány kollégáinak érkezése az iskolába
- bemutatkozás az iskola kapcsolattartójának
- a kijelölt teremben az Életpálya tudatosan előadás, stand előkészítése
- sajtófal/rollup felállítása
- technika (hangosítás, projektor) biztosítása
- előadó(k) fogadása
- Életpálya tudatosan nap megnyitása
- prezentáció az Életpálya napról
- szakmai előadás
- interaktív előadás
- Életpálya tudatosan stand szolgáltatásai: önéletrajz tanácsadás; lehetőségek az iskola befejezése után; információs csomag átadása; MBTI személyiségteszt; lehetséges szakmák
- partnertájékoztatás: visszacsatolás

Gazdasági hatás:
- A program hosszú távon a térség gazdasági fejlődését eredményezi: a fiatalok a munkaerő-piaci körforgásba gyorsan és felkészülten érkeznek a tudatos jövőképük révén, ez pozitívan hat a térség gazdasági folyamataira és a helyi fiatalok munkanélkülisége csökken.

Társadalmi hatás:
- Széleskörű társadalmi együttműködés erősítése: a társadalmi felelősségvállalás szellemében a középiskolák, felsőoktatási intézmények, az állami szféra (munkaügyi központok), a munkaerő-piac munkaadói oldalát képviselő cégek, a munkavállalói, munkakeresői oldalt képviselő önkéntesek széles társadalmi összefogása.

- A diáktársadalom profitál a programból: tudatosak lesznek jövőjüket illetően, időben munkatapasztalatot szereznek, sikeresen leküzdik az elhelyezkedési nehézségeket, nem sodródnak a NEET-csoportba.

- A pedagógustársadalom munkáját kiegészíti a program.

- A szülőtársadalmat támogatja: a gyerekeket felkészíti a munkaerő-piaci integrálódásra, informálja, mintákat ad, hogy felelősségteljes tagjává váljanak családjuknak és a társadalomnak.

Honlapunk a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k alkalmazását.
Több információ Ok Nem engedélyezem